Årsmøte for 2018

36 bruksberettigede møtte opp til årsmøte på Kvilheim 11.april.

De oppmøtte fikk vite av bestyrer Morten Øie at almenninga ble rammet av skogbranntilløp i mai i fjor, men takket være snarrådige, ble katastrofen avverget. I tillegg gikk han igjennom avvirkning, salg av hyttetomter, veger, jakt og fiske, og at beiteutvalget jobber med å tilpasse antall beitedyr til den enkelte beitebrukers forgrunnlag. I 2019 oppga Øie at fokus vil bli rettet mot fullføring av Vollkoia-garasjen, skilting av veier og plasser, få godkjenning av nytt hyttefelt i Bjønnåsbrulia, og forberedelser av neste utbyggingsprosjekt på saga (fallsorteringa) som vil starte i 2020. Sist, men ikke minst, skal det rettes fokus mot Furnes Almennings 100 års jubileum i 2020.

Etter at Beate Frebel gikk igjennom regnskapet som viste et mer normalt driftsresultat på kr. 1.788.382, leste revisor Harald Tannum fra BDO opp revisjonsberetningen og skogbrukskyndig revisor Ole Bjerke leste opp sin beretning.

Åpningstider:

Man-fre : 07:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Adresse:

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal

623 31 780

firmapost@furnesalmenning.no
Om oss:

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Vi har eget sagbruk hvor vi produserer trelast med stort sett strandardlengder på 5 meter, og vi har et av distriktets største trelastutsalg.

");