Utelys på Bjønnåsen

Utebelysning foreslås endret i forbindelse med utbygging av elektrifisering av hytteområdet. Det innebærer:

- begrensning i utelys for fritidsbebyggelse (også Persbu)

- forbud mot utelys på avfallsplasser, veger, parkeringsplasser, vannforsyningsanlegg, mm

Frist for uttalelse av forslaget er 20.november til Ringsaker kommune.

Her følger reguleringsbestemmelsene for hytteområdet med innarbeidet forslag til endring/supplering av reguleringsbestemmelsene. Kort oppsummert så foreslås det

- begrensninger i utelys for fritidsbebyggelse (gjelder også Persbu)

- forbud mot utelys på avfallsplasser, veger, parkeringsplasser, vannforsyningsanlegg, mm

For friluftsområder og grønnstruktur legges det til grunn at belysning krever hjemmel i plan. Så lenge ikke belysning er avklart i bestemmelser så er det heller ikke tillatt. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, er det aktuelt å legge inn forbud mot utelys.

For seteområdet forutsettes det at fravær av utelys anses som en del av kulturmiljøet og at utendørsbelysning derfor utelukkes i LNF-området og begrenses sterkt for fritidsbebyggelse innen bevaringssonen.

Kunngjøring av endringsforslaget kan sees på kommunens nettsider: www.ringsaker.kommune.no/arealplaner - se under kunngjøringer arealplan.

Gjeldende reguleringsplan kan sees på: https://arealplaner.no/ringsaker3411/arealplaner/453

First for uttalelse til endringsforslaget er satt til 20. november 2021, og disse sendes skriftlig til Ringsaker kommune.

Ved spørsmål til endringsforslaget, ta kontakt med planrådgiver: johanne.sorum@ringsaker.kommune.no eller tlf. 94 01 05 09

Åpningstider:

Man-fre : 07:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Adresse:

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal

623 31 780

firmapost@furnesalmenning.no
Om oss:

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Vi har eget sagbruk hvor vi produserer trelast med stort sett strandardlengder på 5 meter, og vi har et av distriktets største trelastutsalg.

");